Noson o Ŵyl i Ferched

Noson o gerddoriaeth, pryd blasus dau gwrs a siopar ŵyl!
Click here to book

Prydau Nadolig.

Te Prynhawn Prosecco Pefriog
24.00 I ddau o 3.00pm- 4.30pm
Ar gael or 1af o Ragfyr.
Dim angen archebu lle i bartion o 8 neu lai.

CARFERI CINIO NADOLIG
Pob Dydd Iau, Gwener a Sul. 10.99 y person.
Ar gael or 1af o Ragfyr .
11.45am-2.30pm

NOSWAITH CINIO NADOLIG
Pob nos Iau.
10.99 y person.
Or 30ed o Dachwedd 21ain o Ragfyr.