Noson Nadoligaidd I Ferched.
Te Prynhawn Prosecco Pefriog

Penwythnos Lansior Nadolig
Sadwrn 3 a Sul 4 Tachwedd

CARFERI CINIO NADOLIG

Mulod y Nadolig
Dewch i gael tynnu llun a Winnifred a Jenny asynnod y nadolig, a cofiwch eich gwisg ffansi Nadoligaidd eto, i gael tynu llun gwych.
Sgyrsiau am y mulod a'r gwaith mae Mulod Eryri yn ei Wneud.
Tachwedd
3/4/17/18/24/25
Rhagfyr
1st/2nd//8th/9th/15th/16th
Amser: 10:30yb - 3.30yp
Mae'r digwyddiad yma am ddim.

Noson o gerddoriaeth, pryd blasus dau gwrs, a siopa'r ŵyl!

Mwynhewch wydryn o fybli wrth gyrraedd,
Gloddestwch ar fwyd blasus ffres ein carferi a'n pwdinau cartref
Gorffen efo dewis o de neu goffi hidlen.
Eistedd 5-6yp
Cerddoriaeth Fyw wrth fwyta
Siopa tan 7.30yp.
Tocynnau 19.99 yr un.
Cofiwch archebu blaen llaw ar lien, yn y siop neu wrth ffonio 01286 672212.

Dewch i weld sut i wneud torch Nadolig ffres, cyn creu un eich hun i fynd cartref, gyda'r technegau yr ydych wedi meistroli.
Wrth gyrraedd byddwch yn cael eich croesawu gyda sgonsen gartref ffres, hufen tolch a jam, gan gynnwys pot o de neu goffi hidlen maint rheolaidd.
30 y pen
*** Yr holl ddeunyddiau, goleuadau ac addurniadau gan gynnwys yn y pris***
10yb - 12yp, Archebwch flaen llaw oherwydd llefydd yn brin.
Archebwch wrth glicio yma: http://www.frongoch-gardencentre.co.uk/events/
NEU archebu yn y siop neu trwy ffonio 01286 672212.
Os gwelwch yn dda dewch chadarnhad o'r taliad i'r digwyddiad.

Dewch i gael brecwast gyda Sin Corn
Mwynhewch frecwast wedi'i goginio, sgwrs gyda Sin Corn a'i gorachod, bydd pob plentyn yn derbyn anrheg. Cofiwch i edrych allan am Sin Corn gan y bydd hi o gwmpas i ddymuno Dolig Llawen i chi gyd.
9.99 y pen.
*Addas ar gyfer blant 1 - 10 oed.
*Mae plant angen fod yng nghwmni oedolyn.
***Tocyn i oedolyn yn cynnwys brecwast wedi'i goginio a the neu hidlen. Mae'r holl oedolion sy'n mynychu angen archebu lle ar gyfer y digwyddiad gan fod lleoedd yn cael eu cadw.***
Archebwch drwy glicio yma: http://www.frongoch-gardencentre.co.uk/events/
NEU archebu yn y siop neu drwy ffonio 01286 672212.
Os gwelwch yn dda dewch a chadarnhad o'r taliad i'r digwyddiad.

Te Prynhawn gyda Sin Corn
Mwynhewch ein Te Prynhawn yr ŵyl i bawb, cael sgwrs gyda Sin Corn a'i gorachod, bydd pob plentyn yn derbyn anrheg. Cofiwch gadw golwg am Sin Corn gan y bydd hi o gwmpas i ddymuno Dolig Llawen i chi gyd.
9.99 y pen.
* Addas i blant 1 - 10 oed.
* Mae plant angen fod yng nghwmni oedolyn.
*** Tocyn i Oedolyn yn cynnwys Te Prynhawn (brechdanau blasus, mins peis cartref & thameidiau bychan eraill) a the / coffi hidlen maent rheolaidd neu ddiod meddal. Mae'r oedolion sydd yn mynychu angen archebu lle ar gyfer y digwyddiad gan fod lleoedd yn cael eu cadw.***
Archebwch drwy glicio yma: http://www.frongoch-gardencentre.co.uk/events/
NEU archebu yn y siop neu drwy ffonio 01286 672212.
Os gwelwch yn dda dewch chadarnhad o'r taliad i'r digwyddiad.

Mae pob digwyddiad iw weld ar Facebook, neu
www.frongoch-gardencentre.co.uk