Gardening Talks & Demonstration Every Saturday Morning

Tymor yr Hydref yw’r amser perffaith i botsian yn yr ardd...

Mis Medi
1af – Coryn Bye – Canllaw Misol i Dyfu Llysiau
8fed – Gofalu am y Lawnt gyda Mel
15fed – Garlleg ac ati gydag Alicia
22ain – Siaradwr Gwadd – Jess, sylfaenydd Distyllfa Dinorwig
29ain – Siaradwr Gwadd – Kate Mortimer

Mis Hydref
6ed – Coryn Bye – Canllaw Misol i Dyfu Llysiau
13eg – Alicia – Gardd ar Ynys Mτn – blwyddyn yn ddiweddarach
20fed – Gerddi cerrig, cynllunio a phlannu gyda Mel
27ain – Siaradwr Gwadd – Kevin Jones yn siarad am arddio er budd bywyd gwallt

Mis Tachwedd
3ydd – Siaradwr Gwadd
10fed – Gerddi a photiau lliwiau’r Gaeaf gydag Alicia
17eg – Paratoi ar gyfer y Gaeaf gyda Mel
24ain – Siaradwr Gwadd – Paul Cross yn siarad am Wenyn

Mis Rhagfyr
1af – Cwis Nadolig Blynyddol

£3.00

Availability: - No need to book. Just turn up.

Join in our friendly gardening talks and demonstrations.
Lead by our resident experts, Alicia, Mel & Awen alongside guests horticultural specialists.

Autumn is the perfect time to get in the garden....

September

1st - Coryn Bye - Monthly Guide to Growing Vegetables
8th - Lawn Care with Mel
15th - Alicias Alliums
22nd - Guest Speaker - Jess founder of Dinorwig Distillery
29th - Guest Speaker - Kate Mortimer

October

6th - Coryn Bye - Monthly Guide to Growing Vegetables
13th - Alicia - A garden on Anglesey a year on
20th - Rockeries, planning and planting with Mel
27th - Guest Speaker - Kelvin Jones talking about gardening for wildlife

November

3rd - Guest Speaker
10th - Winter colour gardens and pots with Alicia
17th - Preparing for this winter with Mel
24th - Guest Speaker - Paul Cross talking Bees

December

1st - Annual Christmas Quiz

All welcome. From novice, curious or expert gardeners.
£3 per session incl tea or fresh filter coffee.
Pay on the day at Fron Goch.
9 00am start