Clwb Plant y Palwyr Bach

Clwb Plant y Palwyr Bach Cyflwyno Plant Yn Greadigol I Arddio A Natur.

Medi
30ain - Paentio Darlun a Plannu Cennin Pedr

Hydref
14eg - Gludwaith Anifeiliaid Yr Hydref
28ain -Creu Gardd Arswyd Fechan

Tachwedd
11eg - Plannu Hiasinthiaus
25ain - Creu Calander Adfent Yn Barod At Fis Rhagfyr

4.95 y plentyn, y sesiwn sy'n cynnwys panad a de neu goffi hidlen i oedolyn su'n hebrwng.

10.00 - 11.00yb. Bob ag ail fore Sadwrn.

Cewch y diweddaraf ar ein gwefan / gweplyfr

Byddai'n well archebu ymlaen llaw gan bod lle'n brin. Tocynnau ar gael wrth y prif fan talu. Rhowch galwad i ni ar 01286 672212.

Oedran rydym yn awgrymu 5-10 flwydd oed.
Bydd rhaid i bob plentyn fod o dan ofal oedolyn.