Christmas Launch Weekend (2nd & 3rd November)

£0.00

Availability: - FREE EVENT

Ymunwch ‚ ni am benwythnos i ddathlu hwyl
yr ŵyl. Mwynhewch ein harddangosfeydd
Nadolig, porwch drwy grefftau crefftwyr
lleol, bydd cerbyd enwog Aber Falls ar y
safle ynghyd a gwin cynnes, mins peis ag
arddangosfeydd bwyd blasus. Adlonnwch
bawb o bob oedran drwy dynnu llun yn
ein trÍn Nadolig neu glŰb eira enfawr, a
pheidiwch ag anghofio i ddweud helo wrth
Fulod Eryri wrth fwynhau cerddoriaeth byw
ac amrywiaeth helaeth o gynigion.

Join us for a weekend event of seasonal warmth
and cheer. Enjoy our Christmas
displays, browse local artisansí crafts, the
famous Aber Falls trailer will be on site
alongside mulled wine, mince pies and tasty
food demonstrations. Entertainment for all
ages, pose in our festive train or family size
snow globe & donít forget to say hi to the
Snowdonia Donkeys while enjoying live music
and an endless array of offers.

 • Christmas displays
 • Local Artisans
 • Gin tasting
 • Mulled wine
 • Mince Pies
 • Food Demonstrations
 • Festive train
 • Family size snowglobe
 • Snowdonia Donkeys
 • Live music
 • An endless array of offers