Cymraeg

Hanes y Teulu

Cafodd Robin ei eni a'i fagu yng Nghaernarfon ac ar l gadael Ysgol Ramadeg Caernarfon aeth o i astudio Garddwriaeth ym Mhrifysgol Llundain. Wedi gorffen yno, dechreuodd weithio yn y fasnach hadau fel bridiwr blodau. Yno y cyfarfu a disgyn mewn cariad Valerie a oedd wedi astudio Garddwriaeth yng Ngholeg Writtle. Priododd y ddau ym 1971 a symud i Torquay . Yno y buon nhw tan 1980 ac yno hefyd y ganwyd Melanie a Justin. Yna symudwyd y teulu yma i Fron Goch, a dyna ddechrau ar hanes y sefydliad.

Planhigion
Mae planhigion wedi bod yn flaenoriaeth i ni yma erioed, a chyda nifer o rai anarferol ac anodd eu cael mewn stoc, rydym yn enwog am ein hamrywiaeth a'n hansawdd. Mae'r dewis yn cynnwys rhododendron o'r Himalaya, coed rhedyn, coed conwydd egsotig ac amrywiaeth gynyddol o blanhigion lluosflwydd, prysglwyni a choed. Dangosir y planhigion gan fwyaf mewn grwpiau yn l yr amodau gorau ar gyfer eu tyfu. Gan ein bod lle'r ydym, rydym yn cadw amrywiaeth eang o goed a phrysglwyni'r arfordir sy'n ddelfrydol i wrthsefyll gwyntoedd.

Bwyty
Rydm wedi gweithio'n ddygn am flynyddoedd i sicrhau ein bod yn gweini bwyd o'r safon uchaf bosib, a bod ein hylendid yma hefyd o'r un safon. Mae'n cwsmeriaid yn ganolog i lwyddiant y bwyty, ac rydym yn ddiolchgar iawn i bob un cwsmer sydd yn dod yma atom. Rydym o hyd yn gweithio ar ein reseits, ac yn ceisio sicrhau fod gennym opsiynnau llysieuol a fegan. Dewch draw i'n gweld!