Maen bosib archebu danfoniadau i'ch cartref trwy ein gwefan, trwy ffonio 01286 677212 neu anfon e-bost atom i customerservice.frongoch@gmail.com gyda'ch rhif ffn a bydd un o'n tm yn eich galw yn l.

Er diogelwch ein tm a chi'ch hun, bydd gennym bolisi ar ddanfoniadau cartref:
Mae gan ein faniau offer glanhau a byddwn yn eu ddefnyddio ar ol pob danfoniad er mwyn amddiffyn ein hunain an cherbydau.
Mae ein tm yn gwisgo menyg sydd yn cael eu taflu'n ddiogel ar ol pob danfoniad gael ei gwblhu.
Ni fyddwn yn gofyn i chi lofnodi am y danfoniad, byddwn yn gofyn am enw llawn y sawl fydd yn ei dderbyn.
Byddwn yn curo'r drws ac yna'n sefyll yn nol pellter diogel (o leiaf 2 fetr o'r drws).
Ni fyddwn yn gallu dod fewn i'ch cartref ond gallwn ddanfon i'ch gardd / lle diogel neu stepen drws os yw hyn yn saff in tm a chi.