Gofal Adar

<b>Gofal Adar</b> Gofal Adar
Mae ein hadran gofal adar gwyllt yn gyforiog o bopeth sydd ei angen i fwynhau'r adloniant y gall adar gwyllt Cymru ei gynnig yn yr ardd.

Gallwch weld yr amrywiaeth helaeth o fyrddau adar a blychau nythu a bachau i siwtio unrhyw ardd, neu boced! Hefyd, mae gennym amrywiaeth gynyddol o flychau bywyd gwyllt i annog ac amddiffyn bywyd gwyllt yr ardd, o "Balas Broga" i "Gaer y Glöyn".
Ac, wrth gwrs, mae gennym ddewis o fwydydd adar, o ddanteithion braster, prydau mwydod, nifer o gymysgeddau a hadau a'r cnau a'r bwydydd eraill arferol. Mae llawer o'r rhain mewn bwcedi neu flychau mwy na'r arfer i roi'r prisiau gorau posibl.
Erbyn hyn hefyd, dim ond y ni yn yr ardal sy'n cadw bwydydd ac offer bwydo Ymddiriedaeth Ornitholeg Prydain sy'n cael cyfraniad o bob pryniant.