Compost

Compost Compost

Mae gennym bopeth, o gompost cacti a thegeirian i gymysgeddau John Innes, rhai organig, rhai heb fawn a rhai amlbwrpas.
Gellir defnyddio gro fel gorchudd neu ar gyfer llwybrau, mae gennym nifer o liwiau mewn stoc fel arfer o aur, gwyn, llechi i goch a meintiau o raean mān a maint pys i gerrig mān a rhai ar gyfer gardd gerrig.