Cynhwysyddion Terracotta, Plastig a Phrens

Cynhwysyddion Terracotta, Plastig a Phrens Cynhwysyddion Terracotta, Plastig a Phrens
Mae gennym ddewis syfrdanol o botiau a chynhwysyddion mewn terracota sgleiniog a cherrig. Mae terracotta, llestri pridd, crochenwaith, cerameg yn dermau cyffredinol i ddisgrifio potiau o wahanol ddefnyddiau, wedi'u tanio ar dymheredd isel neu uchel gyda neu heb sglein.

Basgedi Crog ac Ategolion Cynhwysyddion
Os gallwch osgoi'r demtasiwn o brynu ein basgedi crog hardd a phenderfynu eu plannu eich hunan, mae gennym bopeth y byddwch ei angen ar gyfer y fasged grog berffaith.
Mae gennym amrywiaeth helaeth o fasgedi, o'r rhai gwifren draddodiadol (gyda phob math o fwsogl, sisal a leiners ffibr co-co ar gyfer pob math a maint) i ddewis hyfryd o rai gwiail pleth o bob math. A chyda chymaint o ddewis, dylai fod yma fasged ar gyfer unrhyw fan.
I gael y gorau o'ch basged am y cyfnod hwyaf, mae gennym hefyd geliau dŵr a chymhorthion dyfrio eraill, gwrteithiau'n rhyddhau'n araf a gwahanol fathau o gompost ar gyfer eich anghenion arbennig chi.