Siop Fferm Hooton's

Siop Fferm Hooton's Siop Fferm Cartref Hootons

Mae bwyd yn blasu'n well pan fydd yn ffres o'r fferm.

Ychydig o gefndir

Mae Hooton's yn ceisio sicrhau fod y rhan fwyaf o'u cynnyrch yn cael eu tyfu yn y cartref. I'r cynnyrch hynny na all ei dyfu gartref ar y fferm, mae'r cwmni yn gwneud eu gorau glas i brynu'r cynhyrch gan gyflenwyr lleol, organig. Nod y cwmni yw i ddarparu brydau bwyd maethlon a ffres a sicrhau eu bod yn cefnogi'r gymuned lleol.

Yn ogystal chynnig ffrwthau a llysiau tymhorol ffres, mae Hooton's hefyd yn cynnig cig o ansawdd sydd yn deillio o'r anifeiliaid sydd wedi cael eu magu ar y fferm, ac sydd wedi cael y gofal gorau bosib.

Ymagwedd Fresh
Agwedd Ffres

Ychydig o'r hyn a gynigiwn
Mae ffrwythau a llysiau tymhorol yn cael eu cynaeafu'n bennaf llaw ac yn cyrraedd ein siop yn ffres bob dydd.

Rydym yn cynnig cig o ansawdd arbennig, ac mae ein cynyrch yn amrywiol, sydd yn nodwedd prin iawn mewn archfarchnadoedd.

Mae ein Cig Eidion Du Cymreig wedi'i ardystio am ei ansawdd uchel, ac mae ein Porc ac Oen yn cael ei magu gartref.

Mae cegin gartref ar y fferm wedi cynhyrchu cacennau a jamiau, ac amrywiaeth o brydau bwyd blasus i'w coginio, gan ddefnyddio ryseitiau anrhydeddus a'n cynhwysion ffres.

Rydym hefyd yn hynod falch o'n sudd afal blasus, a gynhyrchir yn ein perllan ein hunain.

Mae ein hamrywiaeth o gynnyrch yn newid gyda'r tymhorau, yn union fel y dylai bwyd ffres. Mae asparagws yn y gwanwyn, aeron yn yr haf, a llysiau cynhesu yn y gaeaf yn cwblhau ein amrywaieth o gynhwysion eithriadol. Mae cigydd, selsig, llysiau, bara ffres, cacennau, jamiau, siytni a halen mr enwog Ynys Mn ymhlith rhai o'r ychydig driniaethau blasus sydd gennym ar gael.

Darganfyddwch beth sydd gan Siop Fferm Hotoon's i'w gynnig a dewch draw i'n gweld yng Nghanolfan arddio a bwyty Fron Goch.

Cysylltu Hootons

Os hoffech chi alw i ofyn cwestiwn, gosod archeb neu drafod unrhyw fater arall, mae croeso i chi roi galwad i ni neu ddod i mewn i sgwrsio.

Rhowch alwad i ni ar:
01286 675 132

Gwefan:
www.hootonshomegrown.co.uk