Garden Talks: Hazel Jones 'Aerona: The Health Benefits of Aronia Berries'

£3.00

Availability: - No need to book, includes tea or filter coffee

Mae Hazel Jones, perchennog ‘Aerona’ yn cyflwyno sgwrs am
fanteision iechyd aeron a'r cynnyrch a wnaed ar ei fferm
deuluol Gymreig.

09:45 - 10:45 yb Dydd Sadwrn, 28 Medi

Hazel Jones, owner of ‘Aerona’ presents a talk about the health
benefits of aronia berries and the products made on her
Welsh family farm.

09:45 - 10:45 am Saturday 28th September