Garden Talks and Demonstrations: Guest Speaker - Steve Wright 'A Japanese Garden'

£3.00

Availability: - No need to book, includes tea or filter coffee

Gardd Japaneaidd - Mae Stephen yn unigolyn brwdfrydig sydd wedi helpu i adeiladu a chynnal Gerddi Siapaneaidd ar draws y wlad. Ymunwch ag ef i glywed sut mae ei ardd Siapaneaidd ei hun wedi datblygu dros y 30 mlynedd diwethaf.

09:45 - 10:45 yb Dydd Sadwrn 12 Hydref

A Japanese Garden - Stephen is a self-confessed ‘hands-on’ enthusiast who has helped build and maintain Japanese Gardens across the country. Join him to hear how his own Japanese orientated garden has evolved over the past 30 years.

09:45 - 10:45 am Saturday 12 October