Gardening Planning Weekend (29th Feb & 1st March)

£0.00

Availability: - FREE EVENT

Wrth ir tymor yn yr ardd gychwyn, maen amser perffaith i gychwyn cynllunio beth iw wneud gydar lle sydd gennych. Ail-ddylunio, gwneud y mwyaf och gardd, cyflwyno planhigion newydd neu holi am gyngor.
10 y.b. - 4 y.p.

As the garden season starts, it is the perfect time to start planning what to do with the space you have. Redesigning, making the most of the garden, introducing new planting or simply seeking advice.
10am - 4pm