Gardening Talks & Demonstration Every Saturday Morning

Tymor yr Hydref yw’r amser perffaith i botsian yn yr ardd...

Mis Tachwedd
3ydd – Siaradwr Gwadd
10fed – Gerddi a photiau lliwiau’r Gaeaf gydag Alicia
17eg – Paratoi ar gyfer y Gaeaf gyda Mel
24ain – Siaradwr Gwadd – Paul Cross yn siarad am Wenyn

Mis Rhagfyr
1af – Cwis Nadolig Blynyddol

£3.00

Availability: - No need to book. Just turn up.

Join in our friendly gardening talks and demonstrations.
Lead by our resident experts, Alicia, Mel & Awen alongside guests horticultural specialists.

Autumn is the perfect time to get in the garden....

November
3rd - Guest Speaker
10th - Winter colour gardens and pots with Alicia
17th - Preparing for this winter with Mel
24th - Guest Speaker - Paul Cross talking Bees

December

1st - Annual Christmas Quiz

All welcome. From novice, curious or expert gardeners.
Ł3 per session incl tea or fresh filter coffee.
Pay on the day at Fron Goch.
9 00am start