Ail-gylchu
Mae ail-gylchu yn rhan on ffordd o fyw yma yn Fro Goch; rydym yn ail-gylchu pob tamaid on gwastraff bwyd, gwydr, tin, cardfwrdd a phapur, polythen a photeli plastig.
Rydym yn annog ein cwsmeriaid i wneud hyn hefyd. Gyda bin compost, gallwch gynyddu eich potensial ail-gylchu.
Arbed Dŵr
Rydym yn ymdrechu i gyfyngu ein defnydd o ddŵr fel busnes a chynnig amrywiaeth o gynnyrch er mwyn i chithau arbed dŵr a chyfyngu eich defnydd.
Oeddech chi'n gwybod bod gennym wrinalau di-ddŵr ecogyfeillgar!
Bn Ddŵr
Mae bonion dŵr yn hanfodol ar gyfer eich gardd.
Mae bron i 10,000 litr o ddŵr glaw yn syrthio ar doeon ein tai bob blwyddyn felly drwy ei gasglu mewn casgen ddŵr, mae gennych ffynhonnell ddŵr yn barod a ffydai o gymorth i gadw eich gardd yn edrych yn ffrwythlon ac yn wyrdd.


Polisi Mawn
Mae Canolfan Arddio Fron Goch yn rhannu'r pryder ymysg y cyhoedd am leihau'r defnydd o fawn er mwyn lleihau effeithiau echdynnu mawn yn fyd-eang ar gynefinoedd mawn. Ceir nifer o ddewisiadau mawn dichonadwy sydd naill ai'n gwbl ddi-fawn neu sy'n cynnwys llai o fawn.
Mae ein cyflenwyr wedi gwella labeli a gwybodaeth deunydd pacio gan alluogi ein cwsmeriaid i wneud penderfyniadau hyddysg am ffyrdd amgen o fawn wrth brynu cyfrwng tyfu.


Oeddech chin gwybod?
Oeddech chin gwybod: Rydym nin defnyddio compast SylvaGrow DI FAWN y nein planhigfa ar gyfer ein planhigion tymhorol.
Oherwydd y cyfaint ein prynu, rydym bellach yn gallu ei gynnig ar bris aml-brynu, 6.99 neu 2 am 12. Mae hyn yn arbediad mawr i chi ac un cam yn nes at arddio cynaliadwy i bawb.
Oeddech chi'n gwybod: Rydym yn defnyddio dŵr wedi'i ailgylchu o ddŵr glaw trwy gasgenni dŵr ar ein safle.
Oeddech chi'n gwybod: Mae pob gwelltyn yn ein bwyty yn 100% bioddiraddiadwy.
Oeddech chi'n gwybod: Mae gennym crt ailgylchu pot am ddim wedi'i leoli ar ein maes parcio
Oeddech chi'n gwybod: yn ddiweddar rydym wedi disodli ein holl oleuadau dan do gyda'r lampau hynod effeithlon diweddaraf.
Oeddech chi'n gwybod: Caiff ein systemau gwresogi eu rhedeg gyda system wresogi coed biomas, gwres adnewyddadwy, gwresogi ynni effeithlon. Cymeradwywyd gan Ofgem drwy'r dystysgrif microgynhyrchu (MCS) Schemet.
Oeddech chi'n gwybod: Mae gan ein bwyty bolisi 'sail am dir '. Rydym yn cynnig bagiau o goffi gwastraff am ddim i'n cwsmeriaid ar gyfer yr ardd. Maen wych ar gyfer yr ardd ac yn cadw ein hl-troed carbon yn isel ac yn lleihau gwastraff tirlenwi.
Oeddech chi'n gwybod: Mae'r rhan fwyaf o'n planhigion gwely, patio a chynwysyddion o ansawdd uchel yn cael eu tyfu ym Meithrinfa Fron Goch.