Gwyl Rosod 22ain Mehefin - 30ain Mehefin / Rose Festival 22nd - 30th June 2019

Cystadlwch yn ein Cystadleuaeth y Rhosyn Prydferthaf
18 Mehefin – 22 Mehefin
Ymgeisiwch gyda’ch rhosyn gorau ar gyfer beirniadu Cenedlaethol

Fel rhan o gystadleuaeth papur newydd Y Sun, bydd Fron Goch yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Rhosyn Hynaf y Genedl.
Mae cystadleuaeth Rhosyn Hyfrytaf Fron Goch yn agor ar 18 Mehefin ac yn cau ar ddydd Sadwrn 22 Mehefin i gystadlu, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw:

Dewiswch y rhosyn harddaf o'ch gardd, rhowch ef mewn potel heb ei labelu a'i chyflwyno i Fron Goch erbyn hanner dydd ar y 22 o Fehefin.

Bydd un ennillydd lwcus yn ennill Hamper Rhosyn gwerth £50.

Yn ogystal a'r wobr hon, bydd llun o'r rhosyn buddigol yn cael ei roi ar sungardening.co.uk ac yno bydd Peter Seabrook a Steve a Val Bradley yn beirniadu "Rhosyn Prydferthaf y Wlad".

Y brif wobr fydd £500, yr ail wobr fydd £300 a'r drydedd wobr fydd £200!

Ewch i ganoll eich rhosod a phob lwc!

£0.00

Availability: - FREE EVENT

Come along and enjoy the scents and colour of roses at Fron Goch's Rose Festival

Rose Festival
22nd June 2019 to 30th June 2019

Enter our Prettiest Rose Competition
18th June - 22nd June
Enter your winner for the National judging

As part of the Sun newspaper’s National Rose Festival, Fron Goch will be taking part in The Nation’s Prettiest Rose Competition.

The Fron Goch's Prettiest Rose competition opens on 18th June and closes on Saturday 22nd June. Judging will take place on the 24th June.

To enter this competition, all you need to do is:

Pick the prettiest rose from your garden, pop it in a non-returnable labelled bottle and bring it to Fron Goch by 22nd of June.

One lucky winner will receive a £50 Rose Hamper

In addition to this prize, a photo of the winning rose will be posted on sungardening.co.uk, where Peter Seabrook, Steve and Val Bradley will judge “The Nation’s Prettiest Rose”. The top prize is £500, second prize £300 and third £200!

Get picking and good luck!