Cynnyrch Cartref / Homegrown

Cynnyrch Cartref / Homegrown Heddiw, 'rydym yn falch o dyfu dros 85% o'n planhigion gwely, ar gyfer basgedi a chynhwysion, a phlanhigion llysiau gan ddefnyddio technegau tyfu medrus ar ein safle yma yn Fron Goch.

Rydym yn gwybod bod ein planhigion sydd wedi eu tyfu yma yn Fron Goch yn well:

- am eu bod wedi ymgyfarwyddo yn barod i'r amgylchedd leol ac, o ganlyniad, yn gryfach

- am eu bod yn llai agored i'r risg o blâu a chlefydau a fewnforir

- am eu bod wedi'u tyfu gan ein tyfwyr medrus a rhoddwyd y gofal a'r sylw gorau iddynt.

- Trwy dyfu planhigion ein hunain 'rydym yn gallu buddsoddi mewn technegau tyfu gwell a thrwy hynny yn lleihau effaith amgylcheddol.

- Maent yn teithio llai o "filltiroedd planhigion" sydd yn lleihau ein hôl troed carbon ac yn helpu i ddiogelu'r amgylchedd lleol


Today, we are proud to produce over 85% of our bedding, baskets, container and vegetable plants using skilled growing techniques on site here at Fron Goch.

We know that plants from our HomeGrown range are better because:

- They are already acclimatized to the local environment and are stronger as a result

- They are less exposed to the risk of imported pests and diseases

- They have the very best care and attention because they are nurtured by our skilled growers

- They help us reduce our environmental impact because we can invest in better growing techniques.

- They travel fewer plant miles helping reduce our carbon footprint and protect the local environment

The word ‘HomeGrown’ has become synonymous with superior quality and nothing could be more true of the Homegrown range here at Fron Goch.