Clwb Plant y Palwyr Bach

Clwb Plant y Palwyr Bach Clwb y Palwyr Bach - Gweithgareddau Hanner Tymor
Dewch draw hanner tymor ac ymuno ni yn eingweithgareddau crefftus.

Dydd Mawrth 13 Chwefror
Paentio Cerrig Creadigol

Dydd Iau 15 Chwefror
Pennau Gwair Ynfyd

9 15-10 15am
3.95 y plentyn / y sesiwn

Cewch y diweddaraf ar ein gwefan / gweplyfr
Byddai'n well archebu ymlaen llaw gan bod lle'n brin. Tocynnau ar gael wrth y prif fan talu. Rhowch galwad i ni ar 01286 672212.

Oedran rydym yn awgrymu 5-10 flwydd oed.
Bydd rhaid i bob plentyn fod o dan ofal oedolyn.


Keep updated on our website/facebook
Booking in advance is highly recommended as spaces are limited.
Tickets purchased at the main till. Call us 01286 672212

Recommended Age from 5 - 10 years
All children must be accompanied by an adult.