How can we help you? Stay Safe...

4/22/2021

Sut allwn ni eich helpu chi? Cludiant lleol Galwch a casglu Siopa personnol Gyrrwch rhestr trwy ebost, archebu ar y we neu ffoniwch 01286 672212. Rydym yn hapus i rhoi cyngor ac ateb unrhyw cwestiynau. How can we help you? We know it is important to stay safe and you may not wish to travel to far at the moment. loc ...

Read More
Coronavirus - stay safe

3/19/2020

With the current situation, we understand that not everyone wants to venture out at the moment but if you feel you would like to, we would like to update you on what is going on here. Gyda'r sefyllfa bresennol, 'rydym yn deall nad yw pawb eisiau mentro allan ar hyn o bryd, ond, os ydych chi'n teimlo yr hoffech chi wneud hynny, ...

Read More
50 years working for the NHS - Congratulations Bernard

5/3/2021

Mor proud wedi gal gweithio efo Bernard sydd heddiw wedi gweithio yn yr NHS an 50 mlynedd !Wedi dysgu gymaint i fi a helpu gymaint o bobol!Treat bach heddiw tisan a vouchers i wario yn Fron Goch! A diolch i Fron Goch am roid voucher afternoon tea i Bernard a Bud ...

Read More
Ein gwelliannau i Fron Goch  / Our improvements to Fron Goch

3/5/2020

Wedi'i gynllunio i wella profiad ein cwsmeriaid a chyfleusterau ar gyfer ein tîm ymroddedig sy'n ehangu. Bydd y gwelliannau hyn yn creu mynedfa ganolog newydd fel bydd llif haws trwy'r ganolfan, yn eich croesawu i barth planhigion ysbrydoledig gyda lle ychwanegol ar gyfer digwyddiadau a gweithdai cymunedol. Yn ogystal, byddwn y ...

Read More
April Loyalty Card Mailer

By Kati 4/10/2020

[Loyalty card members] You will be receiving your loyalty card mailers over the next few days. We can only apologise, it went to press before this unprecedented situation unfolded.   Please be assured that when we are able to open our doors and welcome you once again we will make sure that you can take full advantage of any ...

Read More
The 'Wandersafe' scheme

4/21/2021

Diolch yn fawr i Sian Gwenllian, Cynhorydd Dafydd Meurig a Rhian Hughes (Arloesi Gwynedd Wledig) am ymweld â ni a chefnogi'r cynllun ‘Wandersafe’. Mae technoleg 'Wandersafe' ar gael yma yn Fron Goch ac yn rhoi rhyddid i berson sy'n byw gyda dementia gerdded o gwmpas y ganolfan yn annibynnol tra’n rhoi tawelwch meddwl i'w gofa ...

Read More
Canolfan Arddio y Flwyddyn 2019 / Garden Centre of the Year 2019

3/19/2020

Annwyl gyd-weithwyr, gwsmeriaid a ffrindiau, Hoffwn rannu gyda chi ychydig o newyddion anhygoel yr ydym wedi'i dderbyn yn ystod y 24 awr ddiwethaf. Yr wythnos hon buom mewn seremoni wobrwyo flynyddol Cymdeithas y Canolfannau Garddio. Dros y blynyddoedd 'rydym wedi ennill amryw o wobrau yn y gogledd-orllewin yn ogystal ag y ...

Read More
Fron Goch Preferred Partners

2/13/2020

Mae Peninsula yn fusnes teuluol debyg iawn i ni sydd wedi'i leoli yng Ngaerwen ar Ynys Môn. Fel y cwmni gwella cartrefi blaenllaw yng Ngogledd Cymru, Swydd Gaer a thu hwnt, mae Peninsula yn gwmni blaengar sy'n ymgorffori'r un gwerthoedd â Fron Goch ac sydd â lefelau gwasanaeth yr un mor uchel. Mi wnaeth y rhinweddau hynny, ochr ...

Read More
Fron Goch helps decorate the Children's Ward at Ysbyty Gwynedd

2/13/2020

Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cael y cyfle i roi addurniadau Nadolig i ward y plant yn Ysbyty Gwynedd a bod Catrin ein masnachwr gweledol wedi treulio diwrnod yn yr ysbyty yn rhoi help llaw gyda’r addurno. Mae Ysbyty Gwynedd, Bangor yn trin miloedd o blant o ogledd orllewin Cymru bob blwyddyn. Mae Wardiau Dewi a Minfford ...

Read More
Garden Centre Association - Christmas Competition Awards 2019

2/13/2020

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddiannus yng Ngwobrau Cystadleuaeth Nadolig Cymdeithas y Ganolfan Arddio 2019! Y dyfarnwyd Fron Goch: Cyntaf yng Ngwobrau Ardal y Gogledd Orllewin a 2il yn y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol Diolch i ymdrechion yr holl staff ... rydym yn un tîm balch, gweithgar, ymroddedig ...

Read More