Garden Centre Association North West Awards 2019

7/18/2019

On Tuesday 16th July we attended the GCA awards for the North West. How thrilled we are to be able to announce our success! The GCA inspections assess the quality of the garden centre, the facilities, range of products stocked with a particular emphasis on the range and quality of plants and the levels of service and experti ...

Read More
Summer Bulb – Grow Your Own Bulbland Competition 2019

By Tess 6/5/2019

Efallai y bydd llawer ohonoch yn adnabod Alicia o'n tim planhigion. Ond wyddech chi ei bod wedi cael ei chydnabod am ei harddangosfa bwlb wych mewn cystadleuaeth ‘Grow your own Bulbland 2019' Mae Alicia wedi penderfynu i roi'r wobr ariannol o £100 i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Dyma hi yn y llun gyda Alun Shorney yn trosgl ...

Read More
Newyddion / Newsflash

By Tess 6/11/2019

Mae Hwb Caernarfon yn addurno siopau’r dref gyda dros 300 o fasgedi crog am yr ail flwyddyn yn olynol, ac roedd Fron Goch wrth law i gynnig cyngor arbenigol! Bu i Mel, Rheolwr ein Hadran Blanhigion hyfforddi llwyth o wirfoddolwyr o ysgolion lleol a’r gymuned ar sut i blannu basgedi crog. Gosodwyd y basgedi o gwmpas y dref i y ...

Read More
Garddio a Mwy

6/13/2019

Cofiwch wylio allan am raglen 'Garddio a Mwy' wedi noddi gan Fron Goch. Cyfres ar arddio a byd natur gydag Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Remember to watch out for 'Garddio a Mwy' sponsored by Fron Goch ...

Read More
Crwydro'n Rhydd / Wandering Freely

6/13/2019

Mae gan bawb yr hawl i annibyniaeth - yn enwedig y bobol hynny sydd yn byw gyda Dementia o fewn ein cymdeithas. Rydym yn hynod falch o allu gweithio ar y cyd gydag Arloesi Gwynedd Wledig ar gynllun 'Crwydro'n Rhydd' Mae'r cynllun hwn yn galluogi pobol sydd efo Dementia grwydro o amgylch ein canolfan yn annibynnol ac yn ddioge ...

Read More
Estyniad Bwyty Canolfan Arddio Fron Goch / Fron Goch Garden Centre’s Restaurant Extension

6/11/2019

Y llynedd, bu i’n prosiect cyntaf ar y cyd â Peninsula Home Improvemetns i adeiladu’r Ystafell Ardd fod yn hynod lwyddiannus. Oherwydd hyn, rydym wedi bod yn brysur iawn yn gweithio ar ail brosiect. Mae gwaith ar y gweill i greu estyniad ar ein bwyty gwobrwyol. Bydd ystafell wydr sengl, yr ‘Atriwm’ yn ymestyn dros yr ardal bat ...

Read More
GCA Best Garden Centre in the North West!

By Kati 6/11/2019

Can you believe it we have done it again!!! GCA Best Garden Centre in the North West! What an amazing team and fantastic supporting customers! Flying the flag for Gwynedd GCA Best Garden Centre North West GCA Best Restaurant North West The Greatest Catering Team National Gold The Greatest Pot Washing Team National Gold ...

Read More
Canolfan Arddio Orau'r Gogledd Orllewin Cymdeithas Canolfannau Garddio

By Kati 6/11/2019

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae’n timau wedi bod yn brysur yn ennill rhai o’r gwobrau a mynychu’r fforymau gorau a mwyaf mawreddog yn y wlad ar ran Fron Goch ac rydym yn falch iawn o allu dweud ein bod wedi cael ein cydnabod unwaith eto am ein holl waith caled ac ymdrech a chefnogaeth y cwsmer. Choeliech chi byth – rydy ...

Read More
Heno

By Kati 6/11/2019

Hooray! Fron Goch has just been awarded with an award from the Garden Centre Association - 'Best Restaurant in a Garden Centre' (out of over 200 garden centres!). ...

Read More
Bramblecrest Furniture Care

By Kati 6/11/2019

A Guide to Caring for your Bramblecrest furniture ...

Read More