Fron Goch wins the Garden Centre Association Award for the best in the North West 'Environment and Community Award' 2019

2/13/2020

As a family business we are very proud to be part of the local community, so it was incredibly humbling to be awarded by the GCA, the best in the North West 'Environment and Community Award' 2019. The whole team at Fron Goch work conscientiously, helping local schools, supporting smaller local charities, providing space for ...

Read More
Cynnyrch Cartref / Home Grown

12/4/2019

Heddiw, 'rydym yn falch o dyfu dros 85% o'n planhigion gwely, ar gyfer basgedi a chynhwysion, a phlanhigion llysiau gan ddefnyddio technegau tyfu medrus ar ein safle yma yn Fron Goch. Rydym yn gwybod bod ein planhigion sydd wedi eu tyfu yma yn Fron Goch yn well: - am eu bod wedi ymgyfarwyddo yn barod i'r amgylchedd leo ...

Read More
Newyddion / Newsflash

By Tess 2/13/2020

Mae Hwb Caernarfon yn addurno siopau’r dref gyda dros 300 o fasgedi crog am yr ail flwyddyn yn olynol, ac roedd Fron Goch wrth law i gynnig cyngor arbenigol! Bu i Mel, Rheolwr ein Hadran Blanhigion hyfforddi llwyth o wirfoddolwyr o ysgolion lleol a’r gymuned ar sut i blannu basgedi crog. Gosodwyd y basgedi o gwmpas y dref i y ...

Read More
Garden Centre Association North West Awards 2019

12/4/2019

On Tuesday 16th July we attended the GCA awards for the North West. How thrilled we are to be able to announce our success! The GCA inspections assess the quality of the garden centre, the facilities, range of products stocked with a particular emphasis on the range and quality of plants and the levels of service and experti ...

Read More
Summer Bulb – Grow Your Own Bulbland Competition 2019

By Tess 12/4/2019

Efallai y bydd llawer ohonoch yn adnabod Alicia o'n tim planhigion. Ond wyddech chi ei bod wedi cael ei chydnabod am ei harddangosfa bwlb wych mewn cystadleuaeth ‘Grow your own Bulbland 2019' Mae Alicia wedi penderfynu i roi'r wobr ariannol o £100 i elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Dyma hi yn y llun gyda Alun Shorney yn trosgl ...

Read More
Garddio a Mwy

12/4/2019

Cofiwch wylio allan am raglen 'Garddio a Mwy' wedi noddi gan Fron Goch. Cyfres ar arddio a byd natur gydag Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym Remember to watch out for 'Garddio a Mwy' sponsored by Fron Goch. A series on gardening and nature with Iwan Edwards, Sioned Edwards and Meinir Gwilym ...

Read More
Crwydro'n Rhydd / Wandering Freely

12/4/2019

Mae gan bawb yr hawl i annibyniaeth - yn enwedig y bobol hynny sydd yn byw gyda Dementia o fewn ein cymdeithas. Rydym yn hynod falch o allu gweithio ar y cyd gydag Arloesi Gwynedd Wledig ar gynllun 'Crwydro'n Rhydd' Mae'r cynllun hwn yn galluogi pobol sydd efo Dementia grwydro o amgylch ein canolfan yn annibynnol ac yn ddioge ...

Read More
Estyniad Bwyty Canolfan Arddio Fron Goch / Fron Goch Garden Centre’s Restaurant Extension

12/4/2019

Y llynedd, bu i’n prosiect cyntaf ar y cyd â Peninsula Home Improvemetns i adeiladu’r Ystafell Ardd fod yn hynod lwyddiannus. Oherwydd hyn, rydym wedi bod yn brysur iawn yn gweithio ar ail brosiect. Mae gwaith ar y gweill i greu estyniad ar ein bwyty gwobrwyol. Bydd ystafell wydr sengl, yr ‘Atriwm’ yn ymestyn dros yr ardal bat ...

Read More
Hydref ydi'r amser I blannu!

By Mel. Connoisseur of Plants 2/27/2019

Hydref ydi'r amser I blannu! Hydref ydi yr amser traddodiadol, a'r amser gora I blanu bron bob dim. Fel mae'r dydd yn byrhau, mae'r tyfiant uwchben y ddaear yn arafu. Ond o dan y pridd mae hi'n stori hollol wahanol. Mae hi'n brysur Iawn o dan y pridd . Gan bod y ddaear dal yn llaith a chynnes, mae hyn yn hybu tyfiant gwreiddi ...

Read More
The Garden Room Grand Opening

By Kati 2/27/2019

TWO LOCAL FAMILY RUN BUSINESSES UNITE TO COLLABORATE ON EXCITING PROJECTS Peninsula Home Improvements in Gaerwen and Fron Goch Garden Centre in Caernarfon are collaborating on a number of exciting projects to grow their business to new levels while offering their customers quality products that have synergy. The two family r ...

Read More