Oriau agor

Hoffem ddiolch i'n holl gwsmeriaid am eu cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf. Mae'r rhain yn amseroedd anodd a heriol iawn i bawb.

Byddwn yn gwneud hyn yn ofalus ac yn feddylgar. Gydag ystyriaeth o'n haelodau TÓm Fron Goch, cwsmeriaid ffyddlon a chyflenwyr.
Byddwn yn gweithredu o dan fesur cymdeithasol gofalus.

Mae ein mesurau newydd ar gyfer pellter cymdeithasol yn cynnwys:
Cyfyngu ar nifer y cwsmeriaid yn yr canolfan i sicrhau bod 2m o le rhwng pawb.
Uchafswm o ddau gwsmer i bob teulu / grŵp a system unffordd o amgylch y Ganolfan


Dydd Llun 9:00 - 6:30
Dydd Mawrth 9:00 - 6:30
Dydd Mercher 9:00 - 6:30
Dydd Iau 9:00 - 8:00
Dydd Gwener 9:00 - 6:30
Dydd Sadwrn 9:00 - 5:30
Dydd Sul 9:30 - 4:30