Oriau agor

Oriau Agor

Llun/Mon 9.00 - 5.30
Mawrth 9.00 - 5.30
Mercher 9.00 - 5.30
Iau 9.00 - 5.30
Gwener 9.00 - 5.30
Sadwrn t9.00 - 5.30
Sul 9.30* - 4.30
Gŵyl y Banc 9.30* - 5.00

*Mae'r bwyty yn agor am 9.30 ar ddydd Sul a Gŵyl y Banc. gyda'r siop ar agor i edrych yn unig. Mae'r bwyty yn cau 1/2 awr cyn i'r ganolfan gau.

Rydym ar agor bob diwrnod o'r flwyddyn heblaw Sul y Pasg, diwrnod Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Mae ein horiau agor isod