Oriau agor

Oriau Agor

Llun 9.00 - 5.30
Mawrth 9.00 - 5.30
Mercher 9.00 - 5.30
Iau 9.00 - 5.30
Gwener 9.00 - 5.30
Sadwrn 9.00 - 5.30
Sul 9.30* - 4.30
Gŵyl y Banc 9.30 - 5.00

Mae'r bwyty yn cau 1/2 awr cyn i'r ganolfan gau.

*Mae'r bwyty yn agor am 9.30 ar ddydd Sul, gyda'r siop ar agor i edrych yn unig tan 10yyb.