Oriau agor

Croeso i Ganolfan Arddio Fron Goch

Oriau Agor Fron Goch

Dydd Llun 9:00 - 6:30
Dydd Mawrth 9:00 - 6:30
Dydd Mercher 9:00 - 6:30
Dydd Iau 9:00 - 6:30
Dydd Gwener 9:00 - 6:30
Dydd Sadwrn 9:00 - 5:30
Dydd Sul 9:30 - 4:30*


Bwyty
Dydd Llun 9:00 - 4:30
Dydd Mawrth 9:00 - 4:30
Dydd Mercher 9:00 - 4:30
Dydd Iau 9:00 - 4:30
Dydd Gwener 9:00 - 4:30
Dydd Sadwrn 9:00 - 4:30
Dydd Sul 9:30 - 4:00*


Brecwast yn cael ei weini dydd Llun - dydd Sadwrn 9:00 - 11:15
Brecwast yn cael ei weini dydd Sul 9:30 - 11:15

Cinio yn cael ei weini 11:30 - 2:15 dewis o fwyd poeth a bar salad

T Prynhawn ar gael 2:30 - 4:00
Rydym yn cymeryd archebion ar gyfer T Prynhawn, ond nid yw archebu yn hanfodol

Mae T Prynhawn Tecaw ar gael iw gasglu pob dydd Gwener a dydd Sadwrn.
Archebwch ymlaen llaw ar y w neu ffoniwch 01286 672212 cyn 5pm ar y dydd Mercher am eich trt penwythnos.

Cwt Coffi
Bob dydd rhwng 10:00 - 3:30
Yn gweini pain au chocolate a byrbrydau cartref.