Worlds Biggest Coffee Morning

£0.00

Availability: - Free event. Just come along

Join us on Friday the 27th September as we support the World's Biggest Coffee Morning while raising money for MacMillan Cancer Support.

Coffee, homemade cake, raffle.........

Catch up over a cuppa, enjoy some gorgeous treats and the money you raise at the Fron Goch Coffee Morning go directly to MacMillan.

Ymunwch ni ar 27ain Medi wrth i ni gefnogi'r Bore Coffi fwyaf y byd wrth godi arian i Gymorth Cancr MacMillan.

Coffi, cacen gartref, raffl .........

Dal i fyny efo eich ffrindiau dros baned, yn mwynhau danteithion hyfryd - ac mae'r arian a godwch yn Fron Goch Bore Coffi mynd yn uniongyrchol i'r MacMillan.